SMT en Splunk zorgen voor steeds meer inzicht in het hele netwerk van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van de grote, Rijks- en (water)wegen in Nederland. Een omvangrijke opgave en IT-systemen en security spelen een cruciale rol. Kwetsbaarheden in de IT-omgeving worden constant gemonitord. Bijvoorbeeld om stilstand op de weg en achterstallig onderhoud te minimaliseren, of zelfs te voorkomen. SMT staat RWS bij met het beheer van de Splunk omgeving.

Bij Rijkswaterstaat staat cybersecurity hoog op de agenda. Dat leidde jaren terug al tot de oprichting van een Security Operations Centre (SOC). Hier worden de kaders om cybersecurity nog verder te professionaliseren vastgelegd. Na uitgebreide productonderzoeken is gekozen voor Splunk. Erik De Kruif, Product Owner Monitoring bij Rijkswaterstaat, zette samen met SMT een Splunk-omgeving neer om data te ontsluiten die RWS kan inzetten voor de monitoring van de performance en veiligheid van de Rijkswaterstaat-systemen.

Van uitdaging naar uitvoering

Deze Splunk-omgeving wordt steeds verder uitgebouwd. Er is data toegevoegd naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever. Erik de Kruif: “Als je start met Splunk vul je een bepaalde behoefte in. De inzichten die je met dit platform creëert zijn voeding voor vervolgvragen. Het groeit heel snel verder.”

“Vanuit de vragen van het Security Operations Centre zijn we gaandeweg steeds meer data gaan ontsluiten in Splunk,” gaat Erik verder. Stap voor stap groeide het inzicht over het gehele netwerk van Rijkswaterstaat. Er zijn inmiddels veel use cases voor geschreven.”

De beste mensen voor de opdracht

Erik: “Er is veel vraag naar gekwalificeerd personeel in de markt en het aanbod Splunk expertise is schaars. Er was er direct vertrouwen in SMT en dat vertrouwen groeide gestaag. Van voorgesprekken tot realisatie verloopt in stappen die telkens waarde opleveren.

Rijkswaterstaat heeft een grote hoeveelheid interne klanten. Het is belangrijk om wensen in alle lagen te realiseren. We hebben gekozen voor de beste mensen voor deze opdracht. Niet alleen van Splunk, maar in het hele project. Stuk voor stuk zijn ze zelfstandig en communicatief vaardig. Ze begrijpen de processen en vertalen dit naar de beste oplossingen.”

“SMT levert toppers op Splunk-gebied die een super bijdrage leveren. Ze maken ons team echt sterker.”

Erik de Kruif

Overzicht en interne klanten

Binnen Rijkswaterstaat wordt Splunk op twee manieren ingezet. Het Security Operations Centre overziet alles systemen verspreid over het hele land, en ontsluit data van de belangrijkste en meest kritische systemen binnen de hele organisatie.

Het monitoringteam zorgt ervoor dat de basis van de Splunk-omgeving staat. Interne klanten, zoals het Security Operations Centre en de afdeling verkeersmanagement, krijgen de vrijheden om te bepalen wat ze willen binnen de kaders van Splunk via webinterfaces.

Erik: “Is er een behoefte om bepaalde applicaties te monitoren? Dan moet er data worden ontsloten en wordt daar alarmering op gecreëerd waarop actie wordt ondernomen.”

Splunk raakte zo verweven door de hele organisatie.

De keten in beeld

Het Splunk ecosysteem biedt de mogelijkheid om de gehele keten te overzien en op tijd in te grijpen. Downtime wordt geminimaliseerd.

Erik: “Ik geef een beeldend voorbeeld. Sluiting van een tunnel leidt tot grote problemen. Er zijn meerdere systemen aanwezig en dat zijn losse componenten met eigen monitoring. Door de keten in beeld te brengen, creëer je een completer plaatje van de status. Door monitoring en dashboarding, zie je snel waar moet worden ingegrepen. Het liefst zie je het vóóraf. Dit heeft grote voordelen, want sluiting heeft een grote, economische impact. Denk aan vrachtwagens die stil staan en stagnerende verkeersstromen. Zo snel als mogelijk relevant handelen is belangrijk. Dit lukt RWS door het Splunk-beheer.”

Bereidheid

“De business case van de investering in Splunk is vooraf niet altijd duidelijk. Er kan veel in het platform, maar de opslag en verwerking van data vereist meer capaciteit dan voorzien, dus moesten wij investeren in nieuwe storage. Voor Rijkswaterstaat moet de samenleving profiteren van de investering. “Dat was in dit geval meer dan de moeite waard.”