Ons privacy beleid

Bij SMT begeleiden we graag klanten in de wereld van Big Data. We geven onafhankelijk advies over de toepassing, mogelijkheden en strategische inzet van uw data. Waardevolle informatie uit diverse databronnen, dus belangrijke informatie die beschermd moet worden. Net als uw persoonsgegevens. Om ons werk zo goed mogelijk te doen, hebben we in sommige gevallen uw gegevens nodig. We verzamelen en gebruiken in dat geval uw gegevens. Natuurlijk begrijpen we daarbij dat uw privacy van grote waarde is. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke gegevens we gebruiken, met welk doel, hoe lang en met wie we de gegevens delen. Om hier meer duidelijkheid over te bieden hebben we dit privacybeleid opgesteld.

Welke gegevens verzamelen we?

Als u onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we uw gegevens. Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat u gebruikt en hoe u het gebruikt. Niet alle gegevens die we verzamelen zijn persoonlijke gegevens. Zo is een bezoek aan onze website anoniem. Er zijn twee categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken:

  • Persoonlijke gegevens die u zelf verstrekt of verstrekt worden door het bedrijf waarvoor u werkt. Met deze gegevens gaat het vooral om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Metadata welke wordt verzameld of gegeneerd wanneer u gebruik maakt van een computer of wanneer u gegevens verzendt via bijvoorbeeld het internet. Denk hierbij aan: type verbinding, IP-adressen, besturingsprogramma van de computer en browser. Deze gegevens worden enkel verzameld om het gebruik en de inhoud van de website zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op de voorkeuren en wensen van de bezoekers.

Met welk doel verzamelen we de gegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarom we gegevens van u nodig hebben. We zullen nooit onnodig gegevens van u verzamelen en/of bewaren. Zodra de gegevens geen doel meer hebben, zullen deze door ons worden verwijderd. De verschillende doeleinden van de door ons verzamelde data zijn te verdelen in de volgende categorieën:

  • Trainingen en workshops

Indien u een training of workshop bij ons volgt, dan hebben we daarvoor uw e-mailadres, naam en telefoonnummer nodig. Uw naam is nodig voor het certificaat van deelname en ten behoeve van de presentielijst. Uw e-mailadres is nodig om te zorgen dat u de online-trainingsomgeving en trainingsmateriaal krijgt gestuurd vanuit trainingsleverancier Splunk. Als laatste is uw telefoonnummer nodig, indien er onvoorziene omstandigheden zijn, zodat we snel in contact met u kunnen komen.

  • Producten (Hardware, software en support)

Bij de aankoop van een product met mogelijk maintenance en support hebben we de naam, bedrijfsadres en het e-mailadres van de eindgebruiker nodig. Dit dienen we door te sturen naar de leverancier om deze zaken juist te laten registeren. Dit mag ook een algemeen gegenereerde afdeling en e-mailadres zijn, zolang het maar het domein van de eindklant bevat. Indien u als klant gebruik wilt maken van ons supportportaal hebben we uw naam en emailadres nodig als gebruiker van het product. Zo kunnen we u aanmelden in ons portaal en kunt u support tickets registeren. Indien de supportovereenkomst niet wordt verlengd, zullen we de niet meer benodigde gegevens verwijderen.

  • Marketing (nieuwsbrief, updates etc.)

We bieden u de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief en andere updates. Als u uitdrukkelijk uw toestemming verleent, dan leggen we uw e-mailadres en naam vast in onze mailingtool. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor marketingdoeleinden zoals het verzenden van nieuwsberichten en informatie waarvan wij verwachten dat deze relevant voor u is. U kunt zich hiervoor op elk moment uitschrijven via een link onder aan de e-mail.

  • Vacatures

Als u uw gegevens achterlaat middels een reactie op een vacature, dan gebruiken wij die gegevens alleen ten behoeve van het sollicitatieproces. Indien u een CV doorstuurt zal dit gedeeld worden met de medewerkers die bij het besluitproces van de sollicitatie betrokken zijn. Mocht u niet voor SMT gaan werken, dan verwijderen wij aan het einde van het proces al uw gegevens.

Op basis van welke gronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de volgende redenen:

  • U hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor één of meerdere specifieke redenen.
  • Het verwerken is nodig voor het uitvoeren van een contract.
  • Het verwerken is nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waar worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor onze genoemde doeleinden en om te voldoen aan fiscale en wettelijke bewaarverplichtingen. Wij gebruiken een Cloud omgeving van Google om uw gegevens te verwerken. Daarnaast hebben we een interne server waar een aantal gegevens worden bewaard en een externe server voor onze website in Nederland.

Met welke externe partijen delen we uw gegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we indien nodig uw gegevens aan externe partijen. Wij zullen uw gegevens echter nooit doorverkopen aan derden. Zoals eerder aangegeven moeten we gegevens delen met onze externe dienstverleners en leveranciers, om uw aangekochte dienst of product te kunnen leveren. Wij delen hierbij alleen de strikt noodzakelijke gegevens en dit geeft de externe partij niet de grondslag om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Zij mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de dienst of leveren van een product. Een voorbeeld is het doorgeven van een e-mailadres van een cursist van een training aan onze trainingsleverancier, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de cursist toegang heeft tot de online trainingsomgeving.

De meeste gegevens blijven ook na doorgave binnen de Europese Unie of de EER. Indien het nodig is om de gegevens buiten de EU te verzenden, dan werken we alleen met partijen die voldoende bescherming bieden volgens de Europese regels. Zo vallen onze Amerikaanse partners onder de Privacy Shield.

Op www.smtware.com staan een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Houd er rekening mee dat zodra u op de website van één van onze partners bent, het privacybeleid en cookiebeleid van de desbetreffende partner van toepassing is.

Hoe gaan we om met de beveiliging?

Er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn, is heel belangrijk voor ons. Wij nemen alle mogelijke passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht het toch voorkomen dat wij bekend zijn met een datalek, dan zullen wij zowel u als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen.

Uw gegevens aanpassen of verwijderen?

Mocht u geïnteresseerd zijn in welke gegevens wij van u hebben, dan kunt u dat bij ons opvragen. Indien bepaalde gegevens niet kloppen, dan heeft u de mogelijkheid deze te wijzigen. Daarnaast kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Mocht u eerder toestemming hebben gegeven voor het verwerken van uw gegevens, dan kun u deze ook weer intrekken.

Ook kunt u aangeven uw gegevens te beperken. Hiermee kan de verwerking tijdelijk worden stilgelegd en kan pas met uw toestemming gegevensverwerking plaatsvinden. Verder is er nog het recht om uw gegevens te laten overdragen. Dan krijgt u van ons uw gegevens in een bruikbaar en leesbaar format toegezonden. Dat geldt voor elektronische gegevens die we gebruiken voor de uitvoering van een overeenkomst die we met u zijn aangegaan of waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Er zijn uitzonderingen waarbij wij uw verzoek mogen weigeren, bijvoorbeeld als wij op basis van een wettelijke plicht bepaalde gegevens dienen te bewaren. Als dit zich voordoet, dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag, dan is het mogelijk om contact met ons op te nemen. U kunt een mail sturen naar: privacy@smtware.com. Of door een brief te sturen naar het volgende adres:

SMT Simple Management Technologies B.V.
T.a.v. Afdeling Privacy
Louis Braillelaan 10
2719 EJ Zoetermeer

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen.