SMT Data Router: uw Data Regisseur

Veilig terug “in control” over uw data

Met informatie kun je het verschil maken, maar het is zeker niet eenvoudig om een stuwmeer aan data effectief in te zetten. Volgens onderzoeksbureau IDC groeit de hoeveelheid data de komende 5 jaar ieder jaar met 26%. In 2020 alleen al is er wereldwijd 59 zettabytes aan data bijgekomen. Al deze data wil je via platforms en analyse-tools tot bruikbare informatie omvormen zodat het een toegevoegde waarde voor je organisatie wordt. Om tussen de bomen door toch het bos te kunnen zien, is de inzet van tools en expertise praktisch een vereiste. Alleen zó krijg je de juiste data in het juiste format op de juiste plek op het juiste moment.

Data uitdaging

De uitdaging van data zit enerzijds in de alsmaar groeiende volumes en de daarmee gepaard gaande kosten en anderzijds in de wildgroei aan vormen en eisen die worden gesteld aan data. Daardoor zullen er op verschillende plekken binnen de organisatie oplossingen voor het transformeren en verrijken, het reduceren en bewaken en het opslaan en archiveren van data zijn geïmplementeerd. Is er nog zicht op alle kosten die daarmee gemoeid zijn? Worden er nog steeds extra kosten gemaakt voor integratieprojecten omdat datastromen passend moeten worden gemaakt? Lopen de licentiekosten van analysetools alsmaar op door toenemende data volumes?

Wij helpen onze klanten meer inzichten te geven in de alsmaar groeiende stroom van gestructureerde en ongestructureerde data. Onze klanten benaderen ons met vraagstukken als:

  • Hoe krijgen en houden wij de continue stroom van data onder controle?
  • Hoe houden wij de kosten voor licenties en infrastructuur onder controle en voorspelbaar?
  • Is de data die wij opslaan wel echt van waarde?
  • Creëren wij niet een groot platform met privacygevoelige informatie?

Wij zien bij onze klanten dat er vele initiatieven op verschillende afdelingen binnen een organisatie zijn, waarbij data op verschillende plekken in de organisatie belandt; in verschillende formaten; toegankelijk is voor (bijna) iedereen; en mogelijk gevoelige informatie bevat.

Daarnaast zijn er binnen en buiten de organisatie allerlei bronnen en bestemmingen van data. In de praktijk zullen daartussen veel één-op-één-verbindingen zijn opgezet, omdat elke bestemming weer zijn eigen eisen stelt aan de manier waarop data wordt aangeleverd. Zo lang dit soort integraties op één hand te tellen is, werkt data prima. Wanneer het aantal echter groeit, is het lastig om het overzicht te bewaren.

SMT Data Router

Dit wil je niet en daarom hebben wij de SMT Data Router ontwikkeld. De SMT Data Router ontkoppelt databronnen en -bestemmingen. Daartussen kan data worden gefilterd, bewerkt en verrijkt voordat het naar één of meer bestemmingen veilig wordt doorgestuurd. Het gevolg: op één centrale plek inzicht in de datastromen en bijbehorende configuraties, grafisch en uiterst gebruiksvriendelijk vormgegeven.

De SMT Data Router bied je de mogelijkheid om data te:

  • routeren naar de juiste bestemming;
  • maskeren van privacygevoelige informatie;
  • verrijken met additionele data;
  • transformeren naar een bruikbaar formaat voor meerdere systemen;
  • reduceren door het filteren van dubbele en of overbodige data;
  • archiveren van data op een kosteneffectieve manier voor toekomstig gebruik.

In al deze situaties – en meer – krijg je grip op al je datastromen, met besparingen in tijd en geld tot gevolg.

Om meer duiding te geven delen wij 3 use cases die wij in de praktijk veel bij onze klanten tegenkomen:

Use case 1: Outsourcing

Wanneer een organisatie gebruik maakt van ‘outsourcing’, bijvoorbeeld in de vorm van een Security Operations Center (SOC), ontstaat vaak het volgende dilemma:

Bij optimale ontzorging, in het geval van een wisseling van dienstverlener, niet zijn overgeleverd aan de welwillendheid van deze dienstverlener om alle opgebouwde kennis en configuratie van datastromen volledig over te dragen.

Om deze reden nemen steeds meer organisaties de regie over hun data in eigen hand door hun data al in het gewenste formaat en afgesproken volume aan de dienstverlener aan te leveren. Zo ontstaat er controle over onnodige afhankelijkheid en kosten.

Use case 2: Kostenbeheersing

Efficiënter omgaan met data heeft vrijwel altijd een positief effect op zowel directe als indirecte kosten. Wanneer minder-kritieke data eenvoudig kan worden afgesplitst naar een goedkoper opslagmedium of overbodige data vroegtijdig kan worden weggefilterd, is minder (dure) opslag nodig. In een indirecte situatie heeft het aanleveren van uitsluitend de gewenste data invloed op de licentiekosten, zoals bij veel SIEMs en andere analysetools, waarbij wordt afgerekend op het aantal aangeleverde GBs aan data.

Use case 3: Datakwaliteit u0026 Compliance

Data dient afgestemd te zijn op de toepassing: geen duplicaten en andere overbodige data. De data dient verrijkt te zijn indien gewenst, en wellicht moeten bepaalde attributen zijn gemaskeerd of verwijderd. Een voorbeeld van dat laatste is privacygevoelige data zoals persoonsgegevens, waarbij de toepassing wellicht volstaat zonder Burgerservicenummers (BSN’s), bankgegevens en telefoonnummers. En als de toepassing buiten de organisatie ligt (zie ook Use case 1) is het belang van het afschermen van gevoelige data des te groter.

De SMT Data Router zorgt ervoor dat iedere organisatie, van klein tot groot, eenvoudig en overzichtelijk de leiding kan nemen over data. Zo verzand je niet langer in talloze oplossingen die ook nog eens duur zijn en inefficiënt werken. Verwijder tijdig overtollige data, verhoog de datakwaliteit, censureer persoonsgegevens, test bronnen met veel volume maar beperkte waarde en routeer bruikbare data efficiënt naar analysesystemen.