Klantcase Toezichthouder verkeer

Klantcase: Toezichthouder verkeer

De klant

  • Toezichthouder verkeer
  • 1800 werknemers

Het probleem

  • Onoverzichtelijk beheer in de drie datacentra van de toezichthouder.
  • Hoge software kosten door geïmplementeerde architectuur.

De oplossing

  • SMT en de toezichthouder hebben samen besloten om in alle drie de datacentra Cribl Stream Workers te implementeren
  • SMT voert het onderhoud uit op de Cribl omgeving.
  • We hebben een implementatieplan voor Cribl Stream Workers ontwikkeld, getest, in productie uitgerold en een gedetailleerde roadmap vastgesteld.

Het resultaat

  • Verbeterde inzage in datastromen.
  • Besparing op software kosten.
  • Geen zorgen om onderhoud Criblomgeving.